Kontakt

Provozovatelem školky je skautské středisko STOPA Plzeň, které je součástí organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR. Středisko STOPA, které celoročně pracuje s dětmi a mládeží, sdružuje 230 dětí a mladých lidí (z toho 20 dětí do 6 let) a 50 dospělých, kteří se jako dobrovolníci podílejí na přípravě programů.

Jako jedni z prvních jsme se v Plzni začali v rámci skautského programu věnovat předškolním dětem a dnes můžeme říci, že máme více než patnáctiletou zkušenost s přípravou programu i pro věkovou kategorii předškolních dětí.

Největším oddílem střediska STOPA Plzeň je oddíl Vločka www.vlocka.skauting.cz, ze kterého pochází i myšlenka lesní školky Medvíďata.

Znáte nás z akcí u Seneckého rybníka, kde od roku 2000 pořádáme akce pro širokou veřejnost – Večer ve strašidelném lese, Odpoledne jako HROCH, Pohádkový les a také příměstské tábory. Zmíněnými akcemi prošly již tisíce spokojených dětí a rodičů.

Provozovatel lesní školky Medvíďata

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko STOPA Plzeň
Americká 29, 301 00 Plzeň
IČ: 49777963
Kontaktní email: medvidata@skaut.cz

Vedoucí střediska STOPA Plzeň a koordinátor lesní školky Medvíďata
Ing. Zdeněk Chval, mobil: 739 429 970, zdenek.chval@skaut.cz

Mapa